Saistību atruna

Rezervācijas šajā vietnē


Rezervācija (neatkarīgi no tā, vai tā ir apstiprināta vai nav) nav līgums par transportlīdzekļu nomas pakalpojumu sniegšanu. Līgums tiks noslēgts nomas laikā, un to reglamentēs nomas valsts likumi.

Budget interneta vietnes lietotāja līgums

Vispāreji


Interneta vietne un papildu rezervēšanas iekārta (kopā "Mājas lapa") pieder un darbojas Zorica Europe Limited, kas darbojas kā "Budget RentaCar" no 7 Welbeck ielas 7, Londonā, W1G 9YE Apvienotajā Karalistē. Šajos noteikumos un nosacījumos "mēs", "mūsu" un "mums" attiecas uz Budget. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus. Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem, tad jums nav tiesību izmantot šo vietni.

Datu aizsardzība


Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs iesniedzat mums, kad izmantojat šo vietni, tiks izmantota saskaņā ar mūsu Privātuma atrunu

Rezervācijas izmantošana

Rezervēšanas iespēja šajā mājas lapā tiek nodrošināta tikai, lai atļautu Jums veikt likumīgas rezervācijas pašam un tiem, kas ar Jums kopā ceļo. Jūs nedrīkstat veikt spekulatīvas vai viltotas rezervācijas. Šīs iespējas ļaunprātīga izmantošana var rezultēties ar, papildus citām lietām, liegta pieeja šai mājas lapai.

Īpašnieka tiesības

Visas preču zīmes, autortiesības, datu bāzes tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības šīs mājas lapas materiālos (tāpat arī šīs mājas lapas shēma un plānojums) kopā ar pamata programmatūras kodu pieder vai nu tieši mums vai mūsu licences devējiem. Bez mūsu rakstiskas atļaujas Jūs nedrīkstat kopēt, labot, pārveidot, publicēt, pārraidīt, izplatīt, pārdot vai pārvest nevienu materiālu no šīs mājas lapas vai arī pamata programmatūras kodu pilnībā vai daļēji. Tomēr šīs mājas lapas saturs var tikt lejuplādēts, drukāts vai kopēts jūsu personiskai, nekomerciālai lietošanai.

Pieņemama lietošana


Jūs varat izmantot šo tīmekļa vietni tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un jebkurā gadījumā likumīgiem un pareiziem mērķiem, kas ietver atbilstību visiem piemērojamajiem likumiem, noteikumiem un prakses kodeksiem Latvijas Republikā vai citā jurisdikcijā, no kuras Jūs piekļūstat šai vietnei.

Jo īpaši jūs piekrītat, ka jūs:

  • nepārsūtīsiet vai neizplatīsiet jebkādu informāciju šajā tīmekļa vietnē vai caur to, kas ir vai var būt kaitīga, neķītra, apmelojoša vai citādi nelikumīga;
  • neizmantosiet šo vietni tādā veidā, kas izraisa vai var izraisīt kādu citu tiesību pārkāpšanu;
  • neveiksiet jebkuru citu neatļautu, nepatiesu vai krāpniecisku rezervāciju;
  • neizmantsiet jebkādu programmatūru, rutīnu vai ierīci, kas traucē vai mēģina elektroniski vai manuāli ietekmēt šīs vietnes darbību vai funkcionalitāti, tostarp, bet ne tikai, augšupielādējot vai padarot pieejamus failus ar korumpētiem datiem vai vīrusiem, izmantojot jebkādus līdzekļus;
  • neizmainīsiet vai netraucēsiet šīs tīmekļa vietnes vai tās pamatā esošās programmatūras koda priekšējā gala "izskatu un izkārtojumu";
  • Neveiksiet jebkādas darbības, kas rada nepamatotu vai neproporcionāli lielu slodzi šajā tīmekļa vietnē vai ar to saistītā infrastruktūrā;
  • neiegūsiet vai nemēģināsiet iegūt nesankcionētu piekļuvi, izmantojot jebkādus līdzekļus, jebkuram no mūsu tīkliem.
  • neizmantosiet rezervēšanas sistēmu tādā veidā, kas traucē tās pieejamību citiem lietotājiem;

Neskarot nevienu no mūsu citām tiesībām (gan likumā, gan citādi), mēs paturam tiesības:

  • atcelt rezervācijas bez Jūsu piekrišanas; un / vai
  • liegt jums pieeju šai tīmekļa vietnei;

ja mēs ticam (pēc mūsu absolūtiem ieskatiem), ka esat pārkāpis kādu no šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Izmaiņas šajā tīmekļa vietnē

Mēs varam veikt uzlabojumus vai izmaiņas informācijā, pakalpojumos, rezultātos un citos materiālos šajā mājas lapā, vai ierobežot šo mājas lapu, jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs drīkstam arī labot šos noteikumus jebkurā laikā, un šādas pārmaiņas ir spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas labotajos noteikumos šajā mājas lapā. Attiecīgi, Jūsu pieeja vai šīs mājas lapas izmantošana tiek uzskatīta par laboto noteikumu akceptēšanu.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm


Šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz citām interneta vietnēm. Mēs neatbalstām nekādas šādas tīmekļa vietnes, un mēs neesam atbildīgi par informāciju, materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem, kas ietverti šajās tīmekļa vietnēs vai ir pieejami no tiem. Jūsu piekļuve šādām tīmekļa vietnēm un to izmantošana ir uz Jūsu atbildību. 

Interneta saziņa


Mēs nevaram garantēt, ka internetā sūtītie ziņojumi ir pilnīgi droši, jo tos var pārtvert, pazaudēt vai bojāt. Tāpēc mēs neesam atbildīgi par e-pasta ziņojumu pārsūtīšanas pa internetu precizitāti - neatkarīgi no tā, vai no mums Jums vai no Jums mums.

Garantija


Mēs negarantējam vai nepastāvam, ka Jūsu pieeja mājas lapai nebūs traucēta vai bez kļūdu ziņojumiem vai ka jebkura informācija, dati, saturs, programmatūra vai citi pieejamie materiāli caur šo mājas lapu būs bez defektiem, vīrusiem, tārpiem, Trojas zirgiem vai citiem kaitīgiem elementiem.

Drošība


Mēs izmantosim saprātīgus mērus, lai nodrošinātu, ka informācija, ko Jūs sniedzāt šajā mājas lapā, izmantojot rezervēšanas iespēju, paliktu konfidenciāla un pasargāta no neatļautas pieejas, bet mēs nevaram garantēt neatļautas pieejas neesamību un nebūsim atbildīgi par jebkuru neatļautu pieeju jebkādā veidā šai informācijai.

Atbildības ierobežojums

Nekādā gadījumā mēs nebūsim atbildīgi par tiešu, netiešu, tīšu, soda, parauga vai izrietošu zaudējumu vai bojājumu jebkādu rašanos, kas atkarīga no pieejas, vai šīs mājas lapas lietošanas vai Jūsu pieejas lapām, uz kurām ir saite, kas aprakstītas augstāk, iekļaujot arī peļņas zudumu un iespējamos vai neiespējamos pušu nodomus, kas balstīti vai nu uz nepilnību līgumā, civiltiesību pārkāpumu (iekļaujot nevērību), produkta atbildību vai citādi, pat ja ir noticis brīdinājums par šādu bojājumu iespējamību.

Garantijas neatzīšana


Informācija, pakalpojumi un materiāli, kas publicēti šajā mājas lapā var saturēt tehnisku neprecizitāti vai tipogrāfiskas kļūdas. Informācijas maiņa šeit no tiek periodiski.Mēs varem veidot uzlabojumus un/ vai mainīt šo mājas lapu jebkurā laikā. 

Kompensācija

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un uzskatīt mūs par nevainīgiem no jebkuras atbildības, zaudējuma, pretenzijas un izdevumiem (tai skaitā saprātīgiem juridiskiem maksājumiem), kas attiecas uz Jūsu šo noteikumu pārkāpumiem.

Dažādi

Šie noteikumi satur visus Jūsu vienošanās ar mums nosacījumus, kas attiecas uz Jūsu šīs lapas izmantošanu. Nekādi citi rakstiski vai mutiski apgalvojumi (tai skaitā paziņojumi jebkurā brošūrā vai reklāmas materiālā, kas ir mūsu izdots) netiks pievienoti.

Jūsu šīs mājas lapas izmantošana, jebkuri lejuplādētie materiāli no šīs mājas lapas un šo noteikumu darbība tiks uzraudzīta un izskaidrota atbilstoši Apvienotās Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Karalistes likumiem un Jūs piekrītat pakļauties Lielbritānijas tiesu bez-izņēmuma jurisdikcijai.